Badanie sprawozdań finansowych

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 1930. Dla zapewnienia wysokiej jakości naszych usług wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2001.

Proponujemy Państwu przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy zastosowaniu najnowszych metod i technik rewizji finansowej przez zespół doświadczonych biegłych rewidentów. Nasze badania wykonywane są w pełnej zgodności z przepisami prawa oraz normami zawodowymi:

  • ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
  • ustawą z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 z 2009 r., poz. 649),
  • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,
  • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 

W ramach zawartej umowy o badanie sprawozdania finansowego zapewniamy Państwu nieodpłatne konsultacje w trakcie sporządzania i badania sprawozdania finansowego.

 

Harmonogram badania

Badanie sprawozdania finansowego wykonujemy w dwóch etapach. W wyniku etapowego działania, badanie zostanie przeprowadzone sprawnie i bezstresowo.

 

Badanie wstępne przeprowadzane jest po podpisaniu umowy w trakcie badanego roku obrachunkowego. Celem badania jest poznanie systemów rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli wewnętrznej, określenie trudnych kwestii, które mogą pojawić się w trakcie badania sprawozdania finansowego oraz  udział w inwentaryzacji.

 

Badanie właściwe przeprowadzone jest w terminie podanym w umowie. Jego celem jest badanie sald bilansu, wielkości składających się na wynik finansowy, wielkości kształtujących przepływy gotówki i zmiany w kapitale, informacji zawartych
w informacji dodatkowej oraz analiza zdarzeń po dacie bilansowej.

 

Po zakończeniu prac związanych z badaniem, proponowane jest spotkanie z kierownictwem podmiotu, na którym przedstawimy istotne kwestie wynikłe w jego toku.

 

Rezultatem ukończenia badania sprawozdania finansowego jest sporządzenie przez biegłego rewidenta:

  • opinii,
  • raportu,
  • listu do Zarządu,
  • listu do Rady Nadzorczej.

Wydana opinia wraz z raportem zawiera informacje o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Raport zawiera również, analizę stanu obecnego oraz propozycje usprawnień.

 

Termin i zakres badania staramy się zawsze dostosować do potrzeb Klienta.

Na życzenie Klienta raport i opinię sporządzamy również w języku angielskim i niemieckim.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego zostanie zaproponowane w oparciu o zakres koniecznych do przeprowadzenia prac.

 

 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą, prosimy o kontakt:

e-mail: zapytanie@audytorsa.pl 

tel. +48 74 851 76 55

lub skorzystanie z naszego formularza kontaktowego (na pytanie odpowiemy w ciągu 24h).

 

Działamy od 1999r. Wiedzę teoretyczną, skutecznie wykorzystujemy w praktyce.

 

Obsługujemy kompleksowo (księgowość, kadry-płace, audyty, doradztwo podatkowe), dzięki czemu nasi klienci otrzymują więcej, płacąc mniej (...)

 

 Centrala - Wrocław
ul. Grabiszyńska 143
53-439 Wrocław
godziny pracy: 8.00 - 16.00


tel +48 71 363 04 00
e-mail: sekretariat@audytorsa.pl

Oddział Opole
ul. Niemodlińska 79
45-864 Opole
godziny pracy: 8.00 - 16.00


tel +48 77 402 41 76

e-mail: opole@audytorsa.pl

Oddział Świdnica
ul. Okulickiego 6
58-100 Świdnica
godziny pracy: 8.00 - 16.00

 

tel +48 74 851 76 55
e-mail: swidnica@audytorsa.pl

Nasze oddziały:
Opole
Świdnica