Księgi rachunkowe

Zakres usługi:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, (od 500 zł netto)
 • Wycena i rozliczanie zinwentaryzowanych przez Klienta składników majątkowych,
 • Sporządzanie rozrachunków z kontrahentami,
 • Sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego, do którego dane wynikają z ksiąg rachunkowych,
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, w tym ustalanie wyniku do opodatkowania,
 • Sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji, w tym podatku dochodowego od osób prawnych/fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku VAT i przedkładanie ich do podpisu, a następnie przekazywanie do odpowiednich urzędów i instytucji,
 • Przekazywanie innych informacji i sprawozdań dla urzędów skarbowych, statystycznych oraz innych instytucji finansowych wymagane przepisami prawa, do których przekazywania zobowiązany jest Klient,
 • Przegotowanie przelewów bankowych dotyczących zapłaty ciążących na Kliencie zobowiązań i przekazywanie ich Klientowi, według odrębnie ustalonych zasad,
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu podatkowym i składanie oświadczeń woli
  w zakresie określonym w stosownym pełnomocnictwie,
 • Badanie poprawności dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.

 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą, prosimy o kontakt:

e-mail: zapytanie@audytorsa.pl 

tel. +48 71 332 47 81

lub skorzystanie z naszego formularza kontaktowego (na pytanie odpowiemy w ciągu 24h).

 

Działamy od 1999r. Wiedzę teoretyczną, skutecznie wykorzystujemy w praktyce.

 

Obsługujemy kompleksowo (księgowość, kadry-płace, audyty, doradztwo podatkowe), dzięki czemu nasi klienci otrzymują więcej, płacąc mniej (...)

 

 Centrala - Wrocław
ul. Grabiszyńska 143
53-439 Wrocław
godziny pracy: 8.00 - 16.00


tel +48 71 363 04 00
e-mail: sekretariat@audytorsa.pl

Oddział Opole
ul. Niemodlińska 79
45-864 Opole
godziny pracy: 8.00 - 16.00


tel +48 77 402 41 76

e-mail: opole@audytorsa.pl

Oddział Świdnica
ul. Okulickiego 6
58-100 Świdnica
godziny pracy: 8.00 - 16.00

 

tel +48 74 851 76 55
e-mail: swidnica@audytorsa.pl

Nasze oddziały:
Opole
Świdnica