Usługi doradcze

Doradztwo podatkowe

Zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi zasady działania podmiotów gospodarczych, zarządzanych przez biegłych rewidentów, Audytor S.A. posiada uprawnienia do realizacji zadań doradczych w zakresie analizy podatkowej, ekonomicznej oraz wszelkich interpretacji prawa bilansowego. W tym trybie spółka nasza wydaje opinie, pisemne interpretacje zapisów ustawowych oraz analizuje konkretne zamierzenia inwestycyjne naszych Klientów. Informujemy o wadach i zaletach wybranych rozwiązań prawno - organizacyjnych oraz planów strategicznych.

Jesteśmy przygotowani merytorycznie do tworzenia, oceny i weryfikacji biznes planów, projekcji finansowych oraz planów strategicznych.

Posiadamy istotne doświadczenie w rachunkowości, bankowości, marketingu i zarządzaniu kadrami. Inwestujemy w rozwój i aktualizację wiedzy naszych pracowników, przez co nasi Klienci, uzyskują dostęp do aktualnej wiedzy z interesującego zakresu przedmiotowego.

 

Doradztwo dotyczące procesów i strategii biznesowych

Nasza Spółka posiada duże doświadczenie w zakresie audytowania i modelowania procesów biznesowych. Realizujemy działania związane z optymalizacją procesów finansowych i organizacyjno - zarządczych. Tworzymy dla naszych Klientów rozwiązania zarządcze, które są optymalne pod względem kosztowym i efektywnościowym oraz zgodne z nowoczesnymi rozwiązaniami światowymi.

Nasza wiedza pozwoli Państwu osiągnąć szybsze tempo rozwoju i ukierunkować biznes na te obszary, które tworzą największą wartość dodaną. Proponujemy:

  • opracowanie wizji strategicznych,
  • opracowanie biznes planów i feasibility study projektów inwestycyjnych,
  • pomoc w zakresie poszukiwania źródeł finansowania działalności,
  • określenie optymalnej struktury kosztowej,
  • wdrożenie procedur controlingowych,
  • opracowanie systemu budżetowania kosztów,
  • ocenę obecnych procedur i procesów zarządczych.

 

Doradztwo inwestycyjne

Fakt, że w naszej Spółce zatrudniamy wielu specjalistów z zakresu finansów, pozwala nam doradzać również w zakresie efektywnego lokowania nadwyżek finansowych, tak po stronie inwestycji tradycyjnych jak i specjalistycznych projektów inwestycyjnych.
Przygotowujemy rekomendacje inwestycyjne w zakresie:

  • tradycyjnych inwestycji krótkoterminowych (bony, lokaty, fundusze),
  • inwestycji długoterminowych tj. akcje i obligacje,
  • inwestycji w produkty ubezpieczeniowe.

Gotowi jesteśmy również przeprowadzić analizy typu Due Diligence przy inwestycjach nabycia zorganizowanych części przedsiębiorstw.

 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą, prosimy o kontakt:

e-mail: zapytanie@audytorsa.pl

tel. +48 71 332 47 81

 

Działamy od 1999r. Wiedzę teoretyczną, skutecznie wykorzystujemy w praktyce.

 

Obsługujemy kompleksowo (księgowość, kadry-płace, audyty, doradztwo podatkowe), dzięki czemu nasi klienci otrzymują więcej, płacąc mniej (...)

 

 Centrala - Wrocław
ul. Grabiszyńska 143
53-439 Wrocław
godziny pracy: 8.00 - 16.00


tel +48 71 363 04 00
e-mail: sekretariat@audytorsa.pl

Oddział Opole
ul. Niemodlińska 79
45-864 Opole
godziny pracy: 8.00 - 16.00


tel +48 77 402 41 76

e-mail: opole@audytorsa.pl

Oddział Świdnica
ul. Okulickiego 6
58-100 Świdnica
godziny pracy: 8.00 - 16.00

 

tel +48 74 851 76 55
e-mail: swidnica@audytorsa.pl

Nasze oddziały:
Opole
Świdnica