Usługowe prowadzenie kadr i płac

Kadry:

 • Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny oraz wytyczne Klienta, stosownie do wzoru Umowy przekazanego przez Klienta lub wypracowanego z nim,
 • Prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników:
  • Sporządzanie zaświadczenia o zatrudnieniu,
  • Sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu,
  • Sporządzanie świadectwa pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych dla pracowników,
 • Przygotowywanie regulaminu pracy i wynagradzania,
 • Przygotowywanie raportów indywidualnie uzgodnionych z Klientem,
 • Świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy, w tym doradztwo w zakresie rozwiązywania umów z pracownikami.

 

Płace:

 • Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń, na podstawie ewidencji źródłowej prowadzonej i przedstawionej przez Klienta, w tym: Chorobowego, Urlopowego oraz wynagrodzenia za niewykorzystany urlop,
 • Naliczanie świadczeń socjalnych,
 • Naliczanie podatku od osób fizycznych (sporządzanie deklaracji PIT-4),
 • Sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-40,
 • Sporządzanie list płac, w tym także odcinków wypłat (tzw. „paski”),
 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, na podstawie zestawień źródłowych dostarczanych przez Klienta,
 • Prowadzenie ewidencji zasiłków, na podstawie zestawień źródłowych dostarczanych przez Klienta,
 • Naliczanie składek ZUS,
 • Prowadzenie rozliczeń PFRON,
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP,
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych:
  • Rozliczanie umów zlecenia,
  • Rozliczanie umów o dzieło,
  • Rozliczanie kontraktów menedżerskich.

 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą, prosimy o kontakt:

e-mail: zapytanie@audytorsa.pl 

tel. +48 71 332 47 81

lub skorzystanie z naszego formularza kontaktowego (na pytanie odpowiemy w ciągu 24h).

 

Działamy od 1999r. Wiedzę teoretyczną, skutecznie wykorzystujemy w praktyce.

 

Obsługujemy kompleksowo (księgowość, kadry-płace, audyty, doradztwo podatkowe), dzięki czemu nasi klienci otrzymują więcej, płacąc mniej (...)

 

 Centrala - Wrocław
ul. Grabiszyńska 143
53-439 Wrocław
godziny pracy: 8.00 - 16.00


tel +48 71 363 04 00
e-mail: sekretariat@audytorsa.pl

Oddział Opole
ul. Niemodlińska 79
45-864 Opole
godziny pracy: 8.00 - 16.00


tel +48 77 402 41 76

e-mail: opole@audytorsa.pl

Oddział Świdnica
ul. Okulickiego 6
58-100 Świdnica
godziny pracy: 8.00 - 16.00

 

tel +48 74 851 76 55
e-mail: swidnica@audytorsa.pl

Nasze oddziały:
Opole
Świdnica